zaterdag 11 februari 2017

Dionne Stax presenteerde NOS 100 jaar Droge Voeten vanuit het Woudagemaal in Lemmer


Dionne Stax presenteerde NOS 100 jaar Droge Voeten vanuit het Woudagemaal in Lemmer

Dionne Stax presenteerde NOS 100 jaar Droge Voeten op 13 januari 2016 vanuit Woudagemaal in Lemmer, Journaal presentatrice

Vanuit het Woudagemaal in Lemmer blikt Dionne Stax met gasten terug op de Zuiderzeevloed van 1916 en 100 jaar strijd tegen het water die erop volgde. De vraag is of Nederland ook in de toekomst droge voeten houdt.

'100 jaar droge voeten' vanuit Woudagemaal
Vanuit het Woudagemaal in Lemmer, dat prijkt op de UNESCO Werelderfgoedlijst, presenteert Dionne Stax woensdagavond 13 januari 2016 een programma over de Nederlandse strijd tegen het water.

Precies een eeuw na de stormvloed uit de Zuiderzee kijkt NOS Journaal presentatrice Dionne Stax terug op alle maatregelen die zijn genomen.

Volgens het KNMI krijgt Nederland de komende eeuw te maken met zwaardere regenbuien, een stijgende zeespiegel en een hoger waterpeil in de rivieren.

Onze eeuwige strijd tegen het water is dus actueler dan ooit, maar zijn de Nederlanders zich bewust van de risico's?

De Zuiderzeewerken met de Afsluitdijk zorgden voor droge voeten, maar houden we die?

Een stormvloed die samenviel met hoge waterstanden van de rivieren zorgde in 1916 voor watersnood in het gebied rondom de Zuiderzee. Op verschillende plaatsen in het land braken dijken door, liepen kades en land onder water en er vielen tientallen slachtoffers, te land en ter zee.

Deze ramp gaf de doorslag voor de uitvoering van een van de grootste waterbouwkundige projecten ooit: de Zuiderzeewerken met onder meer de Afsluitdijk. Vanuit het Woudagemaal in Lemmer, dat prijkt op de UNESCO Werelderfgoedlijst, presenteert Dionne Stax een programma over de Nederlandse strijd tegen het water.
 
Met historische beelden en reportages uit het land en een blik op de toekomst. Volgens het KNMI krijgt Nederland de komende eeuw te maken met veranderende neerslagpatronen, een stijgende zeespiegel en een toenemend waterpeil van de rivieren. Hoe gaan we daarmee om en wat kunnen we ertegen doen?

De Watersnoodramp van 1953 en de daaropvolgende Deltawerken kent iedereen, maar de watersnood van 1916 is heel wat minder bekend. Terwijl die toch de directe aanleiding was voor de Zuiderzeewerken, een van de grootste waterbouwkundige projecten in de geschiedenis, met de Afsluitdijk als bekroning.
 
In NOS 100 jaar droge voeten blikt Dionne Stax terug op de ramp en z'n gevolgen én kijkt ze vooruit naar de toekomst: hebben we over 100 jaar nog steeds droge voeten? Een stormvloed die samenviel met hoog water in de rivieren leidde op 13 en 14 januari 1916 tot watersnood rond de Zuiderzee.

De schade was enorm: een gebied van Amsterdam-Noord tot Zaandam, Purmerend en Edam stond onder water en ook in onder meer Overijssel en Gelderland braken dijken door of stroomde het water eroverheen. Van de tientallen dodelijke slachtoffers waren de meeste (zestien) te betreuren op het eiland Marken, dat ook onder water liep.
 
De ramp was de directe aanleiding voor de Zuiderzeewerken. Met de Afsluitdijk werd de Zuiderzee 'getemd' en flinke delen van het zo ontstane IJsselmeer werden ingepolderd.

Vanuit het nog steeds functionerende Woudagemaal in Lemmer (wereldwijd het grootste stoomgemaal dat ooit is gebouwd) laat Dionne Stax historische beelden zien. Ook is er onder meer een verslag van de herdenking in het indertijd zwaar getroffen Marken.
 
Met gasten praat Dionne over de betekenis van de watersnood van 1916 en over de toekomst: volgens het KNMI krijgt Nederland de komende eeuw te maken met zwaardere regenbuien, een stijgende zeespiegel en een hoger waterpeil in de rivieren. Onze eeuwige strijd tegen het water is dus actueler dan ooit, maar zijn de Nederlanders zich bewust van de risico's?
 
En van de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen? Of zien ze die inmiddels verworven veiligheid als vanzelfsprekend? Té vanzelfsprekend misschien? NOS 100 jaar droge voeten hield er een enquête over en presenteert de uitkomsten.

Het is een bijna vergeten ramp: de watersnood van 1916. Precies 100 jaar geleden raast een noordwesterstorm over de Zuiderzee. Middenin de nacht breekt het water door de zwakke dijken en zet onder andere het eiland Marken en een groot deel van Noord-Holland onder water. Tientallen mensen verdrinken, huizen worden verwoest en veel vee komt om.

De Zuiderzeevloed wordt vandaag op diverse plaatsen die destijds werden getroffen herdacht. De NOS blikt vanavond in de uitzending ‘100 jaar droge voeten?’ terug op de ramp en de strijd tegen het water die daarop volgt.
Afsluitdijk

Het is in 1916 niet de eerste keer dat de dijken langs de Zuiderzee doorbreken, maar na de ramp is er eindelijk de politieke wil om de verraderlijke zee te temmen met ambitieuze plannen. De aanleg van de Zuiderzeewerken wordt in gang gezet, met de Afsluitdijk als icoon.

Het gebied rond de voormalige Zuiderzee heeft voortaan droge voeten, maar Zuid-Nederland krijgt in 1953 een nieuwe en nog veel zwaardere watersnoodramp te verwerken. In de decennia die volgen investeert Nederland flink in het Deltaplan, dat ook het kwetsbare deltagebied moet beschermen tegen het water. Ook moet Nederland rekening houden met hoog water in de rivieren.

100 jaar strijd tegen het water

In de NOS-uitzending spreekt presentator Dionne Stax in het Woudagemaal in Lemmer met gasten over de strijd tegen het water, die na de watersnood van 1916 letterlijk in een stroomversnelling is gekomen.

Maar ze blikt ook vooruit op de toekomst, waarin klimaatverandering voor ons land nieuwe risico’s met zich meebrengt. De grote vraag is of Nederland erin slaagt de komende 100 jaar droge voeten te houden.

In 100 jaar Droge Voeten kijkt de NOS terug op de periode na de stormvloed van 1916 in de Zuiderzee. Dionne Stax presenteert.

Precies een eeuw geleden is het, de stormvloed van 1916 in de Zuiderzee. Dijken braken door en tientallen mensen kwamen om het leven. In 100 Jaar Droge Voeten kijkt de NOS terug op de periode na de ramp. Knappe koppen kwamen destijds bij elkaar en bedachten de Zuiderzeewerken, nog altijd een van de grootste waterbouwkundige projecten ooit. Blikvanger is de Afsluitdijk, waarmee de Zuiderzee definitief veranderde in het IJsselmeer.
Dionne Stax

Nieuwslezeres Dionne Stax presenteert het programma vanuit het Woudagemaal in Lemmer, aan de oevers van het meer. Ze toont historische beelden en reportages uit het land, maar kenners werpen ook een blik op de toekomst. Met de stijgende zeespiegel en veranderende neerslagpatronen zijn droge voeten de komende eeuw verre van zeker.
65% onder water

Het is echter maar de vraag of Nederlanders zich bewust zijn van de risico's van het stijgende water. Misschien vinden we het wel te vanzelfsprekend dat ons land al zo lang goed beschermd is tegen de natuurkrachten. Om te onderzoeken in welke mate dat het geval is, heeft de NOS een enquête gehouden, waarvan de uitkomsten worden gepresenteerd. Hoeveel mensen weten eigenlijk dat 65 procent van het Nederlandse landoppervlakte onder water kan komen te staan en wat je kunt doen om jezelf daartegen te beschermen?

De vergeten watersnood van 1916

De Watersnoodramp van 1953 en de daaropvolgende Deltawerken kent iedereen, maar de watersnood van 1916 is heel wat minder bekend. Terwijl die toch de directe aanleiding was voor de Zuiderzeewerken, een van de grootste waterbouwkundige projecten in de geschiedenis, met de Afsluitdijk als bekroning. In NOS 100 jaar droge voeten blikt Dionne Stax terug op de ramp en z’n gevolgen én kijkt ze vooruit naar de toekomst: hebben we over 100 jaar nog steeds droge voeten?

Een stormvloed die samenviel met hoog water in de rivieren leidde op 13 en 14 januari 1916 tot watersnood rond de Zuiderzee. De schade was enorm: een gebied van Amsterdam-Noord tot Zaandam, Purmerend en Edam stond onder water en ook in onder meer Overijssel en Gelderland braken dijken door of stroomde het water eroverheen. Van de tientallen dodelijke slachtoffers waren de meeste (zestien) te betreuren op het eiland Marken, dat ook onder water liep.

De ramp was de directe aanleiding voor de Zuiderzeewerken. Met de Afsluitdijk werd de Zuiderzee ‘getemd’ en flinke delen van het zo ontstane IJsselmeer werden ingepolderd.

    Onze eeuwige strijd tegen het water is dus actueler dan ooit, maar zijn de Nederlanders zich bewust van de risico’s?

Vanuit het nog steeds functionerende Woudagemaal in Lemmer (wereldwijd het grootste stoomgemaal dat ooit is gebouwd) laat Dionne Stax historische beelden zien. Ook is er onder meer een verslag van de herdenking in het indertijd zwaar getroffen Marken.

Met gasten praat Dionne over de betekenis van de watersnood van 1916 en over de toekomst: volgens het KNMI krijgt Nederland de komende eeuw te maken met zwaardere regenbuien, een stijgende zeespiegel en een hoger waterpeil in de rivieren.

Onze eeuwige strijd tegen het water is dus actueler dan ooit, maar zijn de Nederlanders zich bewust van de risico’s? En van de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen? Of zien ze die inmiddels verworven veiligheid als vanzelfsprekend? Té vanzelfsprekend misschien? NOS 100 jaar droge voeten hield er een enquête over en presenteert de uitkomsten.

NOS 100 jaar droge voeten
Woensdag 13 januari 2016, 21.13-21.54 uur, NPO 2
Presentatie: Dionne Stax

Geen opmerkingen:

Een reactie posten